Believing Bible Studies

글 작성자: Pastor. Yoon


BBS 사경회(2019년)1. 기간 : 7월 26일(금) 15:00 – 7월 28(일) 12:00 (2박3일)

2. 장소 : 유성유스호스텔 ☎ 042) 822-9591-2(대전광역시 유성구 학하 중앙로 68)                             
          지도 보기. http://naver.me/F9dYFftc

3. 회비 : 75,000원 (초중고생 63,000원)

4. 준비물 : 성경, 찬송가, 세면도구, 필기도구

5. 참가 신청 및 회비 납부:    계좌 번호. 302-0900-649371, 농협(김 규태)

6. 문의 : 홍 증표(010-3915-1611), 김 규태(010-8876-1611) 

7. 참가 자격. 성경학교 학생(의무), 가족들, 지인들 및 참가를 원하시는 분은 누구나 가능.

BBS 수련회 계획[2019].pdf프로그램 및 일정: 

시간

금요일

토요일

일요일

7:00

 

 

 

welcome!

 

기 상    조 용 한 시 간

8:00

아 침  식 사

9:30

3

6

10:30

 

주의 첫날 집회

12:00

      

2:00

교제

see you!

3:30

도착 및 접수, 교제

 

4:00

1

4

6:00

저녁식사

8:00

2

5

11:00

취침